راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سنندج
پنجشنبه 21 فروردین 256,000
جمعه 22 فروردین 297,000
شنبه 23 فروردین 368,000
دوشنبه 25 فروردین 173,000
سه شنبه 26 فروردین 222,000
پنجشنبه 28 فروردین 173,000
جمعه 29 فروردین 173,000
شنبه 30 فروردین 222,000
دوشنبه 1 ارديبهشت 297,000
سه شنبه 2 ارديبهشت 368,000
چهارشنبه 3 ارديبهشت 368,000
پنجشنبه 4 ارديبهشت 297,000
جمعه 5 ارديبهشت 297,000
شنبه 6 ارديبهشت 368,000
دوشنبه 8 ارديبهشت 297,000
سه شنبه 9 ارديبهشت 368,000
چهارشنبه 10 ارديبهشت 368,000
پنجشنبه 11 ارديبهشت 297,000
جمعه 12 ارديبهشت 297,000
شنبه 13 ارديبهشت 368,000
دوشنبه 15 ارديبهشت 297,000
سه شنبه 16 ارديبهشت 368,000
چهارشنبه 17 ارديبهشت 368,000
پنجشنبه 18 ارديبهشت 297,000
جمعه 19 ارديبهشت 297,000